Brand Logo

დისტრიბუცია

დისტრიბუცია

კომპანია „ბი აი თი“-მ Microsoft Dynamics NAV-ის ფუნქციონალზე დაყრდნობით შეიმუშავა გადაწყვეტილება სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის. ეს გადაწყვეტილება დისტრიბუტორ კომპანიებს დისტრიბუციის ბიზნეს პროცესები ახლებური გააზრების საშუალებას აძლევს. შესაძლებელი ხდება პროცესების ოპტიმიზაცია, მთლიანი ჯაჭვის აღრიცხვა, შედეგების ანალიზი და სხვა. ეს არის კომპლექსური სისტემა, რომელიც ასე გამოიყურება:

Microsoft Dynamics NAV დისტრიბუციის ძირითადი მოდულები:

ფინანსური მენეჯმენტი

• ფინანსური აღრიცხვა და მართვა
• ინვენტარისა და ძირითადი საშუალებების მართვა
• თვითღირებულებების კონტროლი და მართვა
• დავალიანებების კონტროლი და მართვა
• ფულადი ნაკადების მოძრაობის გამარტივებული მართვა
• ფიქსირებული აქტივების კონტროლი
• საბანკო ანგარიშების, რეკონსილაციისა და მარტივი მართვა

მიწოდების ხაზის მენეჯმენტი

• დადასტურების პროცესების მართვა
• ინვენტარისა და პროდუქციის მართვა
• საწყობისა და დისტრიბუციის მართვა
• სწრაფი რეაგირება პროცესებზე
• ეფექტური თანამშრომლობა პარტნიორებთან

რეპორტინგი

• ბიუჯეტების მართვა
• რეპორტების შექმნა პარამეტრების მიხედვით
• რეპორტების დაკავშირება და გაერთიანება
• ტენდენციებისა და ურთიერთობების გაანალიზება
• თანამშრომლებთან კოლაბორაცია და ცოდნის გაზიარება

ადამიანური რესურსების მართვა

• თანამშრომელთა ჩანაწერები და კომენტარები
• გაცდენების კონტროლი
• რეპორტების შექმნა
• ბონუსების და სახელფასო სისტემის შემუშავება და ფინანსურდეპარტამენტთან ავტომატური სინქრონიზაცია
• თანამშრომლების აღჭურვა ნაცნობი ინსტრუმენტებით
• დაბადების დღეებისა და დღესასწაულების დამახსოვრება
• ბიუჯეტი დანახარჯებისა და დროის მიხედვით

პროექტების მართვა

• რესურსების დანახარჯებისა და გამოყენების კონტროლი
• ხელმისაწვდომობის განსაზღვრა
• რამდენიმე პროექტის ერთდროული გაშვება და მართვა

პროგრამის მნიშვნელოვანი მახასიათებლების მიმოხილვა :

ფასწარმოქმნა

• მოქნილი საშუალება, მართოთ ფასები და ფასდაკლებებები.
• ინდივიდუალური ფასები კონკრეტული დისტრიბუტორის, რეგიონის, ობიექტისა თუ ქსელისათვის და შესაბამისი მარკეტინგული პროცესების მართვა.
• გასაყიდი ფასებისა თუ ფასდაკლებების დიაპაზონის მარტივად აღრიცხვა ნებისმიერი პროდუქტის, კატეგორიის, ობიექტისა თუ ქსელის მიხედვით.
• კომბინირებული პროდუქცია და შესაბამისი ფასწარმოქმნა

დისტრიბუცია სხვადასხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში

• სრული აღრიცხვა სხვადასხვა ვალუტაში
• მიწოდებისა და გადაზიდვების ორგანიზება და კონტროლი
• ინდივიდუალური პროდუქცია, ფასები და ფასდაკლებები კონკრეტული პარტნიორისთვის<br />
• გასაყიდი პროდუქციის შეცვლა
• პროდუქციის გადაზიდვა ლოკაციებს შორის
• ანალიზი და რეპორტინგი

საწყობის პროცესების მართვა

რატომ ვირჩევთ Microsoft Dynamics NAV-ს ?

• გაზარდეთ პროდუქტიულობა საწყობის პროცესების პირდაპირი აღსრულებით ქაღალდის დოკუმენტების გარეშე.
• შეამცირეთ შეცდომათა რაოდენობა სწორი ნივთების გადაადგილებით, ნივთების სკანირებითა და ტრანზაქციის მომენტში შემოწმებით.
• დაზოგეთ დრო და ხარჯები თითოეული ტრანზაქციის რეალურ დროში განხორციელებით. ტრანზაქციების ქაღალდის დოკუმენტებიდან ხელით შეყვანა საერთოდ აღარ არის საჭირო.
• მიეცით თქვენს კომპანიას რეალური ხილვადობა ინვენტარის მართვის შესახებ არსებულ ინფორმაციაზე .

რას გთავაზობთ კომპნია ბი აი თი ამ მიმართულებით?

• ჩვენ ვართ დინამიური, მოქნილი და თქვენს ბიზნეს საჭიროებებზე მორგებული კომპანია.
• ჩვენთან ურთიერთობა კარგად განსაზღვრული, უპრობლემო და ეფექტურია.
• ჩვენ არ გვაქვს უნივერსალური გადაწყვეტა, ჩვენ გვაქვს უნივერსალური მიდგომა, რომელიც გამოიხატება თითოეული კლიენტის ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრაში.
• ჩვენთან თანამშრომლობით, თქვენ მიიღებთ თქვენს უნიკალურ ბიზნეს პროცესებსა და მოთხოვნებზე მორგებულ კომპლექსურ გადაწყვეტას.

ჩვენს პროგრამისტებსა და კონსულტანტებს ბიზნეს ინტელექტუალური ტექნოლოგიის შექმნასა და დანერგვაში რამოდონიმე წლიანი წარმატებული გამოცდილება აქვთ და ამასთან, მუდმივად იმაღლებენ კვალიფიკაციას ახალი გამოწვევებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის კვალდაკვალ. ამჟამად პროგრამის დისტრიბუციის მოდულის დანერგვა წარმატებით მიმდინარეობს რამოდენიმე კომპანიაში