Brand Logo

Microsoft Dynamics Nav

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV არის მეტი, ვიდრე ცალკე მდგომი ERP და ბუღალტრული აპლიკაციები. ეს არის საშუალება მოაქციოთ შესყიდვების, გაყიდვების, დისტრიბუციის, საწყობების და სხვა თქვენთვის მნიშვნელოვანი მოდულების მართვა ერთ სისტემაში. კერძოდ:

• ბიზნესის გაფართოებისა თუ სხვა ცვლილებების შემთხვევაში შესაძლებლობა გაქვთ განაახლოთ სისტემა თქვენი ახალი პროცესების შესაბამისად.
• თქვენი პერსონალი უფრო კარგად, სწრაფად და საზრიანად მუშაობს.
• თანამშრომლები იღებენ უკეთეს ბიზნეს გადაწყვეტილებებს. შედეგად იზრდება მარჟა, უმჯობესდება ფულადი სახსრების მოძრაობა, ვითარდება და ფართოვდება თქვენი ბიზნესი.
• მუშაობს ისე, როგორც თქვენი ბიზნესის თავისებურება მოითხოვს, თანდართული შესაძლებლობების თქვენს პროცესებზე ადვილად მორგებით.
• მუდმივად განახლებადი ინფორმაციით თქვენ იყურებით წინ და არა უკან.
• ყოვედლღიური წვრილმანი სამუშაოები მცირდება და შესაბამისად იზრდება პროდუქტიულობა.
• გეძლევათ ყოველდღიური დავალებების ავტომატიზაციის შესაძლებლობა, რაც აუმჯობესებს და უფრო ეფექტურს ქმნის თქვენს სამუშაო გარემოს.
• გაზარდით მარკეტინგისა და გაყიდვების მომგებიანობას. Microsoft Dynamics NAV წვდომას მისცემს თქვენს თანამშროლემბს ზუსტ და უახლეს ინფორმაციაზე და ასევე კონტაქტების მართვის საშუალებებზე.
• თქვენ გამოიყენებთ მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურად მართვის შესაძლებლობას, გაამყარებთ მომხმარებლებთან ურთიერთობებს, რაც დაგეხმარებათ გაყიდვების ზრდასა და ლოიალურობის სისტემების შემუშავება , წახალისებაში.

Microsoft Dynamics NAV - ის ფუნქციონალური მოდულები

ფინანსური მენეჯმენტი

• ფინანსური აღრიცხვა და მართვა
• ინვენტარისა და ძირითადი საშუალებების მართვა
• ფულადი ნაკადების მოძრაობის გამარტივებული მართვა
• ფიქსირებული აქტივების კონტროლი
• საბანკო ანგარიშების, რეკონსილაციისა და კოლექციების პროცესების მარტივი მართვა
• სხვადასხვა რეგიონებთან, იურიდიულ პირებთან თუ კომპანიებთან ერთდროულად მუშაობა
• ერთდროული აღრიცხვა მრავალ ვალუტაში

წარმოება

• საწარმოო შეკვეთების ეფექტური მართვა
• მომარაგების გაუმჯობესებული დაგეგმვა
• მოქნილობა და სწრაფი რეაგირება მომხმარებლის მოთხოვნებზე
• საწარმოო სიმძლავრის საჭიროებების ეფექტური დაგეგმვა
• წარმოების ციკლის დანერგვა ფარმაცევტული წარმოების თავისებურებების გათვალისწინებით

მიწოდების ხაზის მენეჯმენტი

• დადასტურების პროცესების მართვა
• ინვენტარისა და პროდუქციის მართვა
• საწყობისა და დისტრიბუციის მართვა
• სწრაფი რეაგირება პროცესებზე
• ეფექტური თანამშრომლობა პარტნიორებთან

რეპორტინგი

• ბიუჯეტების მართვა
• რეპორტების შექმნა პარამეტრების მიხედვით
• რეპორტების დაკავშირება და გაერთიანება
• ტენდენციებისა და ურთიერთობების გაანალიზება
• თანამშრომლებთან კოლაბორაცია და ცოდნის გაზიარება

გაყიდვები და მარკეტინგი

• მომხმარებლებისა და გაყიდვების მონაცემების მართვა
• მარკეტინგული კამპანიების შექმნა
• მარკეტინგის ბიუჯეტის მართვა
• ფასდაკლებების შექმნა და ავტომატიზებული ფინანსური ასახვა
• ლოიალური ბარათების მიბმა ERP-ზე
• მომსახურების საშუალებების ორგანიზება
• კონტრაქტების მართვა

ადამიანური რესურსების მართვა

• თანამშრომელთა ჩანაწერები და კომენტარები
• გაცდენების კონტროლი
• რეპორტების შექმნა
• ბონუსების და სახელფასო სისტემის შემუშავება და ფინანსურ დეპარტამენტთან ავტომატური სინქრონიზაცია
• თანამშრომლების აღჭურვა ნაცნობი ინსტრუმენტებით
• დაბადების დღეებისა და დღესასწაულების დამახსოვრება
• ბიუჯეტი დანახარჯებისა და დროის მიხედვით

პროექტების მართვა

• რესურსების დანახარჯებისა და გამოყენების კონტროლი
• ხელმისაწვდომობის განსაზღვრა
• რამდენიმე პროექტის ერთდროული გაშვება და მართვა