Brand Logo

მეღვინეობა

მეღვინეობა

Microsoft Dynamics NAV არის კორპორატიული რესურსების დაგეგმვისა და მართვის (ERP) სისტემა გაფართოებული შესაძლებლობებითა და ბიზნეს საჭიროებებზე მორგებული მოდულებით. ჩვენი კომპანია კორპორატიული რესურსების დაგეგმვისა და მართვისათვის უახლეს გადაწყვეტილებას, Microsoft Dynamics NAV –ს გთავაზობთ. Microsoft Dynamics NAV ითვალისწინებს და სრულად აღრიცხავს სხვადასხვა ბიზნესებისთვის დამახასიათებელ საჭიროებებს. მას აქვს სპეციალური ფუნქციონალები ღვინის ინდუსტრიისთვის და ამით მაღალი ხარისხით ახდენს კომპლექსური წარმოების მართვას.

სარგებელი, რასაც Microsoft-ის ERP სისტემის დანერგვით მიიღებს ღვინის კომპანია

• იარსებებს აღრიცხვის ერთი, ცენტრალიზებული სისტემა ღვინის ინდუსტრიის თავისებურებების გათვალისწინებით.
• გამოიყენებს როგორც, მართვის, კონტროლისა და ბიზნეს ანალიზის თანამედროვე, მძლავრი მექანიზმი.
• ექნება ბიზნეს პროცესების სრული გამჭვირვალობა და მონაცემთა აბსოლუტური სიზუსტე ინვესტორებისა თუ მაკონტროლებელი ორგანოებისათვის წარსადგენად.
• შეექმნება შესაძლებლობა რესურსების დაზოგვის, პროცესების ავტომატიზაციის .
• მენეჯმენტს გაათავისუფლებს რუტინული დავალებებისაგან, რითაც მათ რესურსს უფრო ეფექტურად გამოიყენებს კომპანიის ზრდასა და განვითარებაში.

როგორ გადაჭრის Microsoft Dynamics NAV ღვინის ინდუსტრიისთვის ყველაზე კრიტიკულ პრობლემებს?

• პროგრამაში სრულად აღირიცხება სოფლის მეურნეობის სამუშაოები , როგორც პროცესები, ასევე ფინანსური მაჩვენებლები და პერსონალი.
• აღირიცხება ღვინის წარმოების სრული პროცესი.
• ხდება თვითღირებულებების სწორად განსაზღვრა სხვადასხვა პროდუქციისთვის და ამ პროცესის ავტომატიზაცია.
• ქსელის გაფართოებისა თუ სხვა ცვლილებების შემთხვევაში სისტემას მარტივად განაახლებთ თქვენი ახალი პროცესების შესაბამისად.
• შეძლებთ სხვადასხვა ვალუტებთან, რეგიონებთან, იურიდიულ პირებთან თუ კომპანიებთან ერთდროულად მუშაობას.
• როლ ცენტრები - ინფორმაციაზე წვდომა მომხმარებლის როლის მიხედვით .

Microsoft Dynamics NAV -ის დამატებითი უპირატესობები

• NAVISION ინტეგრირებულია POS ტექნოლოგიასთან
• შეუძლია შექმნას მოქნილი ფასწარმოქმნის სისტემები
• მოახდინოს ინტეგრაცია მაღაზიებსა და სათაო ოფისებს შორის
• სისტემაში შესაძლებელია შეიქმნას მომხმარებელთა ლოიალობის სისტემები, დაგროვების ბარათები, სასაჩუქრე ბარათები, ფასდაკლების ბარათები.
• ონლაინ და მობილური აპლიკაციები მომხმარებლებისთვის, ვინც უკვე ჩართულია ლოიალობის სისტემაში.

Microsoft Dynamics NAV - ის ძირითადი მოდულები

ფინანსური მენეჯმენტი
• ფინანსური აღრიცხვის მართვა
• ინვენტარისა და ძირითადი საშუალებების მართვა
• ფულადი ნაკადების მოძრაობის გამარტივებული მართვა
• ფიქსირებული აქტივების კონტროლი
• საბანკო ანგარიშების, რეკონსილაციისა და კოლექციების პროცესების მარტივი მართვა
• სხვადასხვა ადგილ-მდებარეობებთან, იურიდიულ პირებთან თუ კომპანიებთან ერთდროულად მუშაობა
• ერთდროული აღრიცხვა მრავალ ვალუტაში

წარმოება


• საწარმოო შეკვეთების ეფექტური მართვა
• მომარაგების გაუმჯობესებული დაგეგმვა
• მოქნილობა და სწრაფი რეაგირება მომხმარებლის მოთხოვნებზე
• საწარმოო სიმძლავრის საჭიროებების ეფექტური დაგეგმვა
• წარმოების ციკლის დანერგვა ღვინის წარმოების თავისებურებების გათვალისწინებით

ხაზის მენეჯმენტი


• დადასტურების პროცესების მართვა
• ინვენტარისა და პროდუქციის მართვა
• საწყობისა და დისტრიბუციის მართვა
• სწრაფი რეაგირება პროცესებზე
• ეფექტური თანამშრომლობა პარტნიორებთან

რეპორტინგი


• მომხმარებლებისა და გაყიდვების მონაცემების მართვა
• მარკეტინგული კამპანიების შექმნა
• მარკეტინგის ბიუჯეტის მართვა
• ფასდაკლებების შექმნა და ავტომატიზებული ფინანსური ასახვა
• ლოიალური ბარათების მიბმა ERP-ზე
• მომსახურების საშუალებების ორგანიზება
• კონტრაქტების მართვა

გაყიდვები და მარკეტინგი


• მომხმარებლებისა და გაყიდვების მონაცემების მართვა
• მარკეტინგული კამპანიების შექმნა
• მარკეტინგის ბიუჯეტის მართვა
• ფასდაკლებების შექმნა და ავტომატიზებული ფინანსური ასახვა
• ლოიალური ბარათების მიბმა ERP-ზე
• მომსახურების საშუალებების ორგანიზება
• კონტრაქტების მართვა

ადამიანური რესურსების მართვა


• თანამშრომელთა ჩანაწერები და კომენტარები
• გაცდენილი დღეების აღრიცხვა და კონტროლი
• რეპორტების შექმნა
• ბონუსებისა და სახელფასო სისტემის შემუშავება , ფინანსურ დეპარტამენტთან ავტომატური სინქრონიზაცია
• თანამშრომლების აღჭურვა საჭირო ინსტრუმენტებით
• დაბადების დღეებისა და დღესასწაულების დამახსოვრება
• პროექტების მართვა
• ბიუჯეტი დანახარჯებისა და დროის მიხედვით
• რესურსების დანახარჯებსა და გამოყენების კონტროლი
• ხელმისაწვდომობის განსაზღვრა
• რამდენიმე პროექტის ერთდროული გაშვება

უკვე განხორციელებული პროექტი ღვინის ინდუსტრიაში

„მეღვინეობა ხარება“ ქართული ღვინის ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია ჩვენს რეგიონში და ღვინის მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ბაზრსაც. Microsoft Dynamics NAV-ის დანერგვით „მეღვინეობა ხარებამ“ ბიზნეს პროცესების სრული ავტომატიზაცია მოახდინა. პროგრამაში აღირიცხება და იმართება კომპანიის ყველა რესურსი. „მეღვინეობა ხარება“ სრულად და წარმატებით იყენებს “Microsoft Dynamics NAV”-ის მრავალფეროვან ფუქნციონალებს. ეს მენეჯმენტს საშუალებას აძლევს რეალურ დროში მიიღოს უახლესი ინფორმაცია ბიზნეს პროცესებისა და შესრულებული სამუშაოების შესახებ. პროგრამის დანერგვით, „მეღვინეობა ხარებამ“ შეძლო ღვინის წარმოებაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროცესის ფასწარმოქმნის ოპტიმიზება, რითაც უზრუნველყო რეალური მაჩვენებლების წარმოდგენა ფინანსური დეპარტამენტისა და მენეჯმენტისათვის.

>