Brand Logo

სარესტორნე ბიზნესი Restaurant

რატომ Microsoft Dynamics NAV სარესტორნო ბიზნესისთვის?

• Microsoft Dynamics NAV არის კორპორატიული რესურსების დაგეგმვისადა მართვის (ERP) სისტემა გაფართოებული შესაძლებლობებითა და სარესტორნე ბიზნესზე მორგებული მოდულებით.
• Microsoft Dynamics NAV უფრო მეტია, ვიდრე ცალკე მდგომი ERP და POS სისტემა და ბუღალტრული აპლიკაციები.
• Microsoft NAV საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ თქვენი რესტორნის ბიზნეს პროცესების სრულმასშტაბიანი ხედვა რეალურ დროში.
• თქვენ შეგეძლებათ მოაქციოთ შესყიდვების, გაყიდვების, რეცეპტების, თვითღირებულებების, მარაგების, საწყობების, ადამიანური რესურსების და სხვა თქვენთვის მნიშვნელოვანი მოდულების მართვა და ანალიზი ერთ სისტემაში.
• ჩვენი კომპანია კორპორატიული რესურსების დაგეგმვისა და მართვისათვის უახლეს გადაწყვეტილებას, Microsoft Dynamics NAV -ს გთავაზობთ, რადგან Microsoft Dynamics NAV დახვეწილი ERP სისტემაა და გამოირჩევა ფართო შესაძლებლობებით.

რა პრობლემებს აწყდებით სარესტორნო ბიზნესში?

1. არ ფლობთ სრულ და დროულ ინფორმაციას რესტორანში მიმდინარე პროცესებზე.
2. ბევრ დროს ხარჯავთ საჭირო მონაცემთა მოგროვებასა და ანალიზზე.
3. ნაბეჭდი ზედნადებებისა და ანგარიშფაქტურების კოორდინაცია აფერხებს პროცესებს.
4. მარაგებისა და რეალიზაციის ხელით აღრიცხვისა და ინფორმაციის აცდენის გამო არ ფლობთ დროულ და სწორ ინფორმაციას მარაგებზე, ნაშთებსა თუ გაყიდვებზე.
5. გიჭირთ კერძებისა თუ სასმელების თვითღირებულებების სწორად განსაზღვრა და ფასდადების მომგებიანად მართვა.
6. შესყიდვების ფიზიკურად წარმოებას რამოდენიმე დღე და კვირა სჭირდება.
7. სარესტორნო ქსელის ობიექტებს შორის ინფორმაციის გაცვლა ფერხდება, რაც პროდუქციის გადანაწილებას

როგორ გადაჭრის თქვენს პრობლემებს Microsoft Dynamics NAV?

1. მოახდენს რესტორნის პროცესების სრულ და თანამიმდევრულ ინტეგრირებას ერთ სისტემაში.
2. მონაცემებზე წვდომა მოხდება რეალურ დროში და ანალიზის გაკეთება გამარტივდება.
3. მოახდენს შესყიდვებისა და გაყიდვების ავტომატიზაციას.
4. შესაძლებელს გახდის მარაგებისა და რეალიზაციების ზუსტ აღრიცხვას და საბოლოო ნაშთების მყისიერ დათვლას.
5. განსაზღვრავს თვითღირებულებისა და უზრუნველყოფს ფასდადების პროცესების ოპტიმიზაციას.
6. მოხდება შესყიდვების ავტომატიზაცია და შეკვეთების განხორციელება შესაძლებელი გახდება მხოლოდ 1 დღეში.
7. მოახდენს სარესტორნო ქსელის ობიექტებს შორის საჭირო ინფორმაციის მომენტალური გაცვლას და საჭიროებისამებრ მარაგების გადანაწილებას.
8. კომპანიას ექნება ოპტიმალური ფასდაკლებებისა და სხვადასხვა მარკეტინგული კამპანიების სწრაფად გაშვების შესაძლებლობა

NAVISION - ის დანერგვის სარგებლიანობა თქვენს სარესტორნო ბიზნესში

• Microsoft-ის ტიპის ნაცნობი ინტერფეისის გამო პროგრამის შესწავლა და პროცესების მართვა ადვილია ყველასათვის და შესაძლებელია Microsoft Office - ის პროდუქტებთან ინტეგრაცია.
• თქვენი პერსონალი უფრო კარგად, სწრაფად და საზრიანად მუშაობს.
• უმჯობესდება კლიენტებთა მომსახურების სისტემა და სისწრაფე , თანამშრომლები უკეთეს ბიზნეს გადაწყვეტილებებს იღებენ, შედეგად იზრდება მოგება, უმჯობესდება ფულადი სახსრების მოძრაობა, ვითარდება და ფართოვდება თქვენი ბიზნესი.
• მუდმივად განახლებადი ინფორმაციით, ბიზნეს ანალიტიკის საშუალებების სრულად გამოყენებით თქვენ იხედებით წინ თქვენი ბიზნესის განვითარებისკენ, მომავლისკენ და არა უკან.
• ყოვედღიური, რუტინული დავალებების ავტომატიზაცია აუმჯობესებს და უფრო ეფექტურს ხდის თქვენს სამუშაოს.
• შეგიძლიათ გაზარდოთ მარკეტინგისა და გაყიდვების მომგებიანობა კლიენტთა კონტაქტების მართვის სისტემის დახმარებით და ადვილად ავითარებთ ლოიალობის პროგრამებს.
• სარესტორნო ქსელის გაფართოებისა თუ სხვა ცვლილებების შემთხვევაში სისტემას მარტივად განაახლებთ, რა თქმა უნდა თქვენი ახალი პროცესების შესაბამისად.

Microsoft Dynamics NAV-ის შესაძლებლობები თქვენი სარესტორნო ბიზნესისათვის:

NAVISION ინტეგრირებულია POS ტექნოლოგიასთან!

ჩვენმა კომპანიამ შექმნა უნიკალური POS სისტემა, რომელიც უშუალოდ სარესტორნო ბიზნესზეა მორგებული და სინქრონიზაციაში მუშაობს Microsoft Dynamic sNAV-თან, რაც ინფორმაციის მრავალ ჭრილში გადამუშავებისა და ანალიზის საშუალებას იძლევა, განსხვავებით ჩვეულებრივი, სტანდარტული POS სისტემებისგან, რომლებიც მხოლოდ გაყიდვების აღრიცხვაზე მუშაობენ. თქვენი POS -ის ფუნქციონირება სპეციფიური საჭიროებებიდან გამომდინარე შეგიძლიათ შეცვალოთ. შეძლებთ ერთი ლოკაციიდან აკონტროლოთ და ეფექტურად მართოთ სალარო აპარატები, თვალი ადევნოთ შეკვეთის სტატუსებს, წინასწარ გადახდებს ,ინვოისებსა და ფულად ანგარიშსწორებებს.

NAV+ “POS რესტორანი” უპირატესობები:

• ბექოფისისა და ფრონტ ოფისის სინქრონიზება ერთ პროგრამაში.
• აღრიცხვის მკაცრი სისტემა (ფინანსები და მარაგები).
• არ დაიშვება აღურიცხავი საქონელი, ზედმეტობები და ნაკლებობები.
• “POS რესტორანი” გამოირჩევა მარტივი ინტერფეისით და ადაპტირებულია თაჩსქრინზე.
• მარტივად კონფიგურირდება თქვენი რესტორნის სპეციფიკიდან გამომდინარე.
• მისი საშუალებით გექნებათ პროგრამული მხარდაჭერა სწრაფი კვების ობიექტებში სწრაფი სერვისისათვის
• ერთ სისტემაში დაკავშირებული NAVISION, POS და სალარო აპარატი საშუალებას გაძლევთ მომენტალურად აღრიცხოთ და შეასრულოთ შეკვეთა, რაც რეალურად სწრაფი მომსახურების გარანტიაა.
• ადვილად შექმნით და მართავთ კომბინირებული მენიუს (საუზმე, ლანჩი, სტუდენტური მენიუ და ა.შ.), დეტალურად და ზუსტად აღრიცხავთ კომბინირებული მენიუს თითოეულ კონკრეტულ პროდუქტსა თუ თვითღირებულებას

დამატებითი ფუნქციები და უპირატესობები:

• მაგიდების განლაგების გეგმა
• მაგიდის დაჯავშნა
• სტატუსების მინიჭება
• ადგილზე მიტანის სერვისი
• ლოიალური ბარათების დაგროვება
• სასაჩუქრე ბარათები.

ინვენტარის მართვა

პროცესი თუ როგორ ხდება NAVISION -ს მეშვეობით ინვენტარის მართვა:
• ეფექტურად ავსებთ მარაგებს და ნაკლები ხარჯს წევთ მომარაგებაზე.
• თვალს ადევნებთ ტვირთის გადაადგილების თავისებურებებსა და მომწოდებელთა ისტორიებს. შესაბამისად, საშუალება გექნებათ სწრაფად დააგენერიროთ ეფექტური შესყიდვები და ელვის სისწრაფით დაამატოთ სასურველი პროდუქცია .
• თქვენ მართავთ და კატეგორებში ათავსებთ შენაძენებს, სარგებლობთ გაფართოებული ძებნის საშუალებით.
• შეგიძლიათ სწრაფად და თანმიმდევრულად ადევნოთ თვალი დაბრუნებული ნივთების სტატუსებს.

Microsoft Dynamics NAV-ის დამატებითი შესაძლებლობები თქვენი სარესტორნები ზნესისათვის

• გაყიდვების, მიწოდების ხაზისა და ფინანსების ფუნქციონირება და შესაბამისი ინფორმაციები ხელმისაწვდომია რესტორნების, სათაო ოფისებისა თუ ორივე დონეზე ერთად.
• პროცესების მართვა რესტორნის დონეზე შესაძლებელია კონფიგურირდეს სპეციალური მოთხოვნების შესაბამისად და არაა საჭირო ახალი, განცალკევებული გადაწყვეტილებების დანერგვა.

ფასწარმოქმნა

• ეს არის მოქნილი საშუალება, მართოთ ფასები და ფასდაკლებებები; შექმენათ ინდივიდუალური ფასწარმოქმნა კონკრეტული ობიექტისა თუ რესტორნების ქსელისათვის და მართოთ შესაბამისი მარკეტინგული პროცესები; ინდივიდუალურად შექმენათ გასაყიდი ფასებისა და ფასდაკლებების დიაპაზონი ნებისმიერი პროდუქტის, კატეგორიის, ობიექტისა თუ ქსელის მიხედვით.

რას გთავაზობთ კომპნია ბი აი თი ამ მიმართულებით?

• ჩვენ ვართ დინამიური, მოქნილი და თქვენს ბიზნეს საჭიროებებზე მორგებული კომპანია.
• ჩვენთან ურთიერთობა კარგად განსაზღვრული, უპრობლემო და ეფექტურია.
• ჩვენ არ გვაქვს უნივერსალური გადაწყვეტა, ჩვენ გვაქვს უნივერსალური მიდგომა, რომელიც გამოიხატება თითოეული კლიენტის ინდივიდუალური საჭიროებების განსაზღვრაში.
• ჩვენთან თანამშრომლობით, თქვენ მიიღებთ თქვენს უნიკალურ ბიზნეს პროცესებსა და მოთხოვნებზე მორგებულ კომპლექსურ გადაწყვეტას.
• ჩვენს პროგრამისტებსა და კონსულტანტებს ბიზნეს ინტელექტუალური ტექნოლოგიის შექმნასა და დანერგვაში რამოდონიმე წლიანი წარმატებული გამოცდილება აქვთ და ამასთან, მუდმივად იმაღლებენ კვალიფიკაციას ახალი გამოწვევებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის კვალდაკვალ.